כללי הגשת מאמרים לכתבי העת

הגשת מאמרים תיעשה בנפרד לכל אחד מכתבי העת על פי נהלי ההתקנה שלו (המצורפים מטה) ובאמצעות כתובת המייל של מערכת כתב העת (המופיעה בעמוד כתב העת). 
 
ככלל, יש להגיש את המאמרים בקובץ WORD, על פי כללי הכתיבה האקדמית, ובעיצוב סטנדרטי (גופן דויד, גודל 12, רווח שורה וחצי). 
יש להקפיד על תחביר וכתיב נכונים, ועל ציון מראי מקומות מלאים ומדויקים.  
נא לציין פרטים מלאים של המחברים, כולל שם מלא בעברית ובאנגלית, תואר אקדמי וייחוס אקדמי (אם יש), טלפון, וכתובת מייל.
תמונות או מפות נא לצרף בקובץ נפרד.
כתב העת מגדים
כללי הגשת מאמרים
כתב העת נטועים
כללי הגשת מאמרים
כתב העת עתר
כללי הגשת מאמרים
כתב העת הגות
כללי הגשת מאמרים
כתב העת על-אתר
כללי הגשת מאמרים