כתב העת נטועים

בטאון לענייני תורה שבעל-פה

אודות כתב העת

כתב העת 'נטועים – בטאון לענייני תורה שבעל פה', החל לראות אור בשנת תשנ"ד בהוצאת 'תבונות' של המכללה האקדמית הרצוג. עד עתה ראו אור עשרים גיליונות של כתב העת. מאמרי כתב העת מתפרסמים בשלב ראשון באתר ההוצאה, ולאחר שמצטברים מספיק מאמרים, הם נאספים יחד ומתפרסמים בגיליון מודפס גם כן. בשלושת הגיליונות הראשונים יוחד כתב העת לחקר המשנה, ואילו מגיליון ד' ואילך הורחבה היריעה לכל מרחבי התורה שבעל פה: משנה ושאר חיבורי התנאים, תלמוד בבלי וירושלמי, הלכה, ספרי ראשונים ואחרונים. חברי המערכת הנוכחית הם: ד"ר אברהם וולפיש, ד"ר עוזיאל פוקס, הרב אליקים קרומביין, ד"ר אברהם שמאע. בעבר כיהן כחבר המערכת ד"ר נח חכם. המאמרים המתפרסמים ב'נטועים' מאושרים אחרי קריאה של חברי המערכת וקוראים חיצוניים מומחים בתחומם. במסגרת כתב העת יזמנו מעת לעת פרויקטים מחקריים: תרגומים של מאמרי מופת לגרמנית, דיון על אודות דרכי הלימוד בישיבות הבריסקאיות ובנותיהן, דיון בדרכי הלימוד הישיבתיים בדורות האחרונים, ההדרה ופרסום של כתבי יד של הקדמונים. נוסף על כך, ככתב העת היוצא במכללה להכשרת מורים, אנו מעודדים פרסום של עבודות מצטיינות של סטודנטים לאחר עיבוד ושיפוט. כתב העת עוסק בנושאים המצויים בסדר היום המחקרי הרווח. במקביל, חלק מן המאמרים עוסקים בממשק שבין העולם התורני לבין העולם האקדמי.

עוזי-פוקס-(4)-(1)
עורך כתב העת
פרופ' עוזי פוקס

פרופ' עוזיאל פוקס הוא ראש החוג לתורה שבעל פה במכללה האקדמית הרצוג ומרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. מחקריו עוסקים בנוסחו ובפרשנותו של התלמוד הבבלי בתקופת הגאונים והראשונים. בין פרסומיו הספר: "תלמודם של גאונים – יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי."

אברהם שמאע 2
עורך כתב העת
ד"ר אברהם שמאע

ד"ר אברהם שמאע הוא מרצה לתורה שבעל פה, לתנ"ך וללשון במכללה האקדמית הרצוג. מחקריו עוסקים במקרא ופרשנותו ובספרות התלמודית. עבודת הדוקטור שלו עסקה ב"מכילתות הנספחות לספרא : מכילתא דמילואים ומכילתא דעריות."

וולפיש אבי 5
עורך כתב העת
הרב ד"ר אברהם וולפיש

הרב ד"ר אברהם וולפיש שימש כמרצה בחוג לתורה שבעל פה במכללה האקדמית הרצוג, ובמסגרות נוספות, בהם מכללה ירושלים, אוניברסיטת בר אילן ומכון פרדס. מחקריו עוסקים בעריכה הספרותית של המשנה ובנושא זה פירסם את הספר "מרבדי משנה – עיון ספרותי ורעיוני במשנת ברכות". עתיד להוציא לאור את ספרו: העריכה הספרותית של המשנה.

כל הגליונות

נטועים

גליון ב

תשנ"ה
1994

גליון טו

תשס"ח
2008
נטועים

גליון א

תשנ"ד
1993

יצירת קשר עם המערכת

כתבו לנו