כתב העת נטועים

בטאון לענייני תורה שבעל-פה

אודות כתב העת

כתב העת 'נטועים – בטאון לענייני תורה שבעל פה', החל לראות אור בשנת תשנ"ד בהוצאת 'תבונות' של המכללה האקדמית הרצוג. מאמרי כתב העת מתפרסמים בשלב ראשון באתר ההוצאה, ולאחר מכן הם נאספים יחד ומתפרסמים בגיליון מודפס. בשלושת הגיליונות הראשונים יוחד כתב העת לחקר המשנה, ואילו מגיליון ד' ואילך הורחבה היריעה לכל מרחבי התורה שבעל פה: משנה ושאר חיבורי התנאים, תלמוד בבלי וירושלמי, הלכה, ספרי ראשונים ואחרונים. חברי המערכת הנוכחית הם: הרב ד"ר אברהם וולפיש, פרופ' עוזיאל פוקס והרב ד"ר אברהם שמאע. בעבר כיהנו כחברי המערכת הרב יהודה שביב ז"ל, ד"ר נח חכם, והרב אליקים קרומביין. המאמרים המתפרסמים ב'נטועים' מתקבלים לאחר שיפוט של חברי המערכת וקוראים חיצוניים מומחים בתחומם. במסגרת כתב העת יזמנו מעת לעת פרויקטים מחקריים: תרגומים של מאמרי מופת לגרמנית, דיון על אודות דרכי הלימוד בישיבות הבריסקאיות ובנותיהן, דיון בדרכי הלימוד הישיבתיים בדורות האחרונים, ההדרה ופרסום של כתבי יד של הקדמונים. נוסף על כך, ככתב העת היוצא במכללה להכשרת מורים, אנו מעודדים פרסום של עבודות מצטיינות של סטודנטים לאחר עיבוד ושיפוט. כתב העת עוסק בנושאים המצויים בסדר היום המחקרי הרווח. 

עוזי-פוקס-(4)-(1)
עורך כתב העת
פרופ' עוזי פוקס

פרופ' עוזיאל פוקס הוא ראש החוג לתורה שבעל פה במכללה האקדמית הרצוג ומרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. מחקריו עוסקים בנוסחו ובפרשנותו של התלמוד הבבלי בתקופת הגאונים והראשונים. בין פרסומיו הספר: "תלמודם של גאונים – יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי."

אברהם שמאע 2
עורך כתב העת
הרב ד"ר אברהם שמאע

הרב ד"ר אברהם שמאע הוא מרצה לתורה שבעל פה, לתנ"ך וללשון במכללה האקדמית הרצוג. מחקריו עוסקים במקרא ופרשנותו ובספרות התלמודית. עבודת הדוקטור שלו עסקה ב"מכילתות הנספחות לספרא : מכילתא דמילואים ומכילתא דעריות."

וולפיש אבי 5
עורך כתב העת
הרב ד"ר אברהם וולפיש

הרב ד"ר אברהם וולפיש שימש כמרצה בחוג לתורה שבעל פה במכללה האקדמית הרצוג, ובמסגרות נוספות, בהם מכללה ירושלים, אוניברסיטת בר אילן ומכון פרדס. מחקריו עוסקים בעריכה הספרותית של המשנה ובנושא זה פירסם את הספר "מרבדי משנה – עיון ספרותי ורעיוני במשנת ברכות". עתיד להוציא לאור את ספרו: העריכה הספרותית של המשנה.

כל הגליונות

גיליון ז

תש"ס
2000
נטועים

גיליון ו

תש"ס
2000
נטועים

גיליון ה

תשנ"ט
1999

גיליון ד

תשנ"ח
1997

גיליון ג

תשנ"ו
1996

גיליון יח

תשע"ג
2013

גיליון יט

תשע"ד
2014

גיליון יז

תשע"א
2011

גיליון טז

תש"ע
2010

גיליון כ

תשע"ו
2016
נטועים

גיליון ב

תשנ"ה
1994

גיליון טו

תשס"ח
2008
נטועים

גיליון א

תשנ"ד
1993

יצירת קשר עם המערכת

כתבו לנו