כתב העת הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

איתמר-ברנר
עורך כתב העת
ד''ר איתמר ברנר

ד"ר איתמר ברנר הוא מנהל אקדמי של תכניות התואר השני במכללה האקדמית הרצוג. עוסק במחקר בתחום מחשבת חז"ל, מחשבת ההלכה, ומחשבה יהודית במאה ה-21. בין פרסומיו הספר: "אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי."

אודות כתב העת

"הגות" הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא מטעם המכללה האקדמית הרצוג (מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג), ועוסק בחינוך היהודי לדורותיו מנקודת מבט הגותית, היסטורית וסוציולוגית. כתב העת מתפרסם באופן מקוון, באתר המכללה ובאתר Jstor.

כל הגליונות

גיליון יג

תשפ"ג
2023

גיליון יב

תשפ"א
2021

יצירת קשר עם המערכת

כתבו לנו