על כתבי העת שלנו

האתר בהקמה, לעת עתה ניתן לצפות בכתבי עת ובמאמרים פה

חטיבת כתבי עת של ההוצאה מייצגת מגוון יוצא דופן של תחומים, ובהם מקרא ותורה שבע"פ, יצירה ספרותית מקורית והגות יהודית. מעתה מפורסמים המאמרים מיד עם אישורם ועריכתם, ומוצגים באתר לקריאה ולהורדה ללא תשלום נוסף. ניתן גם לרכוש עותקים מודפסים של הגליונות השונים, החדשים ואף משנים עברו.

מגדים

בטאון לענייני מקרא

כתב העת מוקדש, כמשתמע משמו, לענייני מקרא בהיבט הרחב של הביטוי: החל במחקרים מקוריים על המקרא גופו, דרך מחקרים העוסקים במסורה ובפרשנות ימי הביניים והעת החדשה וכלה במחקרים הנושקים לריאליה של תקופת המקרא.

נטועים

בטאון לענייני תורה שבעל-פה

בשלושת הגיליונות הראשונים יוחד כתב העת לחקר המשנה, ואילו מגיליון ד' ואילך הורחבה היריעה לכל מרחבי התורה שבעל פה: משנה ושאר חיבורי התנאים, תלמוד בבלי וירושלמי, הלכה, ספרי ראשונים ואחרונים.

על אתר

בטאון לענייני ארץ ישראל במקורות

בין מחקר גיאוגרפי-היסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה, לבין המקורות הארץ-ישראליים הכתובים. כמו-כן, מתפרסמים בו מאמרים ממגוון תחומי-ידע ודיסציפלינות שונות, הנוגעות לחקר ארץ ישראל ויישובה לאורך התקופות: גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מקרא, בוטניקה, ספרות ועוד.

עתר

כתב עת לספרות

'עתר' הנו כתב-עת צעיר ואיכותי היוצא ביוזמת החוג לספרות במכללת הרצוג וכולל שירה, פרוזה, כתיבה מסאית ומלווה באמנות פלסטית.

הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

יוצא מטעם המכללה האקדמית הרצוג (מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג), ועוסק בחינוך היהודי לדורותיו מנקודת מבט הגותית, היסטורית וסוציולוגית. כתב העת מתפרסם באופן מקוון, באתר המכללה ובאתר Jstor.

מעניין לדעת!
0
כתבי עת
0
חוקרים כותבים
0
מאמרים
0
שנות פעילות
0
גליונות

אחרונים מהבלוג

פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחד
פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדו

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחד
פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחד
פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג בלוג לדוגמא

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחדמאוד של משפט אחדמאוד של משפט אחדמאוד של משפט אחד
פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא בלוג לדוגמא

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחד
פרופ' ישראל כהן

בלוג לדוגמא

כאן יופיע תקציר קצר מאוד של משפט אחד

קול קורא

מגדים

ספר הרב יואל

מערכת מגדים החליטה להוציא גיליון מגדים מיוחד לכבודו של הרב יואל בן נון שעמד על ערש צמיחתה של 'מהפכת התנ"ך' בישיבת הר עציון ובמכללת הרצוג, המשיך לתרום לאורך שנים רבות להתפתחותה בכתב ובע"פ, ושימש כחבר מערכת מגדים וככותב מרכזי בכתב העת מתחילת דרכו.
עתר

עתר: "שבט אחים": עם ישראל, הפסיפס, השסעים והחיבור.

עתר: קול קורא לגיליון י"ט: "שבט אחים": עם ישראל, הפסיפס, השסעים והחיבור.
הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי // קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
על אתר

קול קורא לכתב העת על-אתר

קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת על-אתר- ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות
הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

קול קורא להגשת מאמרים בנושא: "מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד"