קול קורא

מגדים

ספר הרב יואל

מערכת מגדים החליטה להוציא גיליון מגדים מיוחד לכבודו של הרב יואל בן נון שעמד על ערש צמיחתה של 'מהפכת התנ"ך' בישיבת הר עציון ובמכללת הרצוג, המשיך לתרום לאורך שנים רבות להתפתחותה בכתב ובע"פ, ושימש כחבר מערכת מגדים וככותב מרכזי בכתב העת מתחילת דרכו.
עתר

עתר: "שבט אחים": עם ישראל, הפסיפס, השסעים והחיבור.

עתר: קול קורא לגיליון י"ט: "שבט אחים": עם ישראל, הפסיפס, השסעים והחיבור.
הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי // קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת
על אתר

קול קורא לכתב העת על-אתר

קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת על-אתר- ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות
הגות

מחקרים בהגות החינוך היהודי

קול קורא להגשת מאמרים בנושא: "מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי: עבר, הווה ועתיד"