אודות כתבי העת - הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג מוציאה לאור חמישה כתבי עת במגוון תחומים. מגדים הוא בטאון לענייני מקרא (רואה אור משנת תשמ"ו). נטועים הוא בטאון לענייני תורה שבעל פה (משנת תשנ"ד). הגות הוא כתב עת העוסק בחינוך יהודי (משנת תשנ"ט). עתר הוא כתב-עת לספרות המפרסם יצירה מקורית ומסאית (משנת תשס"ט). ועל אתר הוא בטאון לענייני ארץ ישראל במקורות (משנת תשנ"ו). כתבי העת של המכללה הם שפיטים ועוברים ביקורת של מערכת כתב העת, העורכים וקוראים חיצוניים. כתבי העת של המכללה יוצאים לאור במהדורת דפוס ומונגשים לקהל ללא תשלום גם בצורה מקוונת. ניתן לרכוש עותקים מודפסים של גיליונות עבר מכתבי העת השונים ולהירשם כמנויים על הגיליונות הבאים. ניתן להגיש מאמרים לפרסום על פי כללי ההגשה ופרטי ההתקשרות המופיעים בעמודי כתבי העת.