מחקרים בהגות החינוך היהודי

הגות

הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי

קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת

 

"הגות" הוא כתב עת אקדמי שפיט,

היוצא מטעם המכללה האקדמית הרצוג (מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג),

ועוסק בחינוך היהודי לדורותיו, מנקודת מבט הגותית, היסטורית וסוציולוגית.

כתב העת מתפרסם באופן מקוון, באתר המכללה ובאתר Jstor.

מערכת כתב העת מזמינה חוקרים לשלוח אליה מאמרים בעברית,

העוסקים בהיבטים רחבים ומגוונים של נושא הגיליון: עיונים ומחקרים היסטוריים, הגותיים, וסוציולוגיים, העוסקים בחינוך היהודי במאה השנים האחרונות.

 

הנחיות למחברים

אורך כל מאמר לא יעלה על 6,000 מילה (כולל הערות שוליים).

את המאמרים יש לשלוח לכתובת הבאה:  hagut@herzog.ac.il, בצירוף קורות חיים ותקציר המאמר בעברית ובאנגלית (עד 250 מילה).

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אובייקטיבי-אנונימי, כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

 

עורך ראשי: ד"ר איתמר ברנר

עורך משנה: מתנאל בראלי

חברי המערכת:

פרופ' חיים גזיאל

הרב פרופ' יהודה ברנדס

פרופ' שלמה רומי

פרופ' מרגלית שילה

פרופ' תמר רוס

ד"ר אביחי קלרמן

הרב ד"ר יהודה ביטי

ד"ר מיכל שאול