עתר: "שבט אחים": עם ישראל, הפסיפס, השסעים והחיבור.

עתר